REGULAMIN APARTHOTEL JUROWIECKA 60


 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu pokoi Aparthotelu Jurowiecka 60 przez gości. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 2. Gość zobowiązany jest do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji online jak i w InfoKiosku SEZAM 24 zlokalizowany w ApartHotelu Jurowiecka60.

 3. Podczas rezerwacji należy wprowadzić numer rezerwacji, dokonać płatności (o ile nie była dokonana wcześniej przez płatność online lub też gotówką), zeskanować dane osobowe z Dowodu Osobistego lub też Paszportu. Dane osobowe mogą zostać również wpisane ręcznie przez gościa w systemie SEZAM 24. Prawdziwość danych osobowych osoba rezerwująca pokój potwierdza podpisem w systemie SEZAM 24.

 4. W przypadku odmowy podania danych osobowych w tym adresu zamieszkania system rezerwacji nie wyda klucza/karty pokojowej.

 5. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba Aparthotelu trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. W przypadku zarezerwowania pobytu na okres dłuższy jak jedna doba, wymeldowanie następuje ostatniego dnia do godz 11.00. 

 6. W przypadku chęci wydłużenia pobytu przez gościa, należy wykupić pobyt na kolejny okres w systemie rezerwacji online lub też za pomocą połączenia telefonicznego z managerem obiektu.

 7. Przedłużenie pobytu może nastąpić w miarę dostępności pokoi, o czym gość zostanie poinformowany.

 8. W pokoju może nocować tylko i wyłącznie osoba/osoby rezerwujące pokój.

 9. Zakazane jest udostępnianie pokoju innym osobom. 

 10. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11, system rezerwacji obiektu naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen w pełnej wysokości. 

 11. Na terenie obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji (Dz.U.Nr.81, poz.529), obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. 

 12. Niniejszym informujemy, że choć Aparthotel dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia pokoi, jak również utrzymania ich standardu, nie  ponosić odpowiedzialności za zmiany, które nie są zmianami istotnymi. 

 13. Właściciel obiektu nie  ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach po opuszczeniu pokoju

 14. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie lub email wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w obiekcie. Wystąpienie usterki z winy gościa wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem, zgodnie z wyceną.

 15. Zgubienie karty do drzwi, wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100zł.

 16. Gość odpowiada za zabezpieczenie pokoju w trakcie i po jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien).

 17. Zabrania się wnoszenia  na teren Aparthotel Jurowiecka 60 i korzystania z jakichkolwiek urządzeń niestanowiących elementów wyposażenia, w tym zasilanych energią elektryczną lub gazową mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, w szczególności: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.

 18. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w pokojach nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu. 

 19. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 06:00). 

 20. Klient pozostawia pokój w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient obowiązany jest wypłacić odszkodowanie w tym odszkodowanie za zawieszenie pokoju z wynajmu według stawek za wynajem w danym terminie.

 21. W Apartamentach Jurowiecka 60 obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku ustalenia przez personel obiektu iż zakaz ten został naruszony, gość może być obciążony kwotą 150,00 zł za odświeżenie pokoju. W przypadku powstania innych kosztów związanych osoba łamiąca zakaz w/w zobowiązania będzie do poniesienia ich w całości.

 22. W ApartHotel Jurowiecka60 obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt. Zwierzęta mogą być wprowadzane jedynie za zgodą właściciela obiektu, może też być naliczona dodatkowa opłata.

 23. Aparthotel Jurowiecka 60 posiada parking bezpłatny, pozostawienie samochodu/pojazdu na niestrzeżonym parkingu nie jest równoznaczne  z zawarciem umowy przechowania. Obiekt nie odpowiada za uszkodzenia samochodu oraz utratę lub zniszczenie pozostawionych w nim przedmiotów. 

 24. MG Serwis Marek Sadowski Grzegorz Ignatowicz s.c. działający jako ApartHotel Jurowiecka 60 informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 25. Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby Aparthotel Jurowiecka 60 w Białymstoku.

 

 


Copyright © 2020
projekt i oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się