Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MG SERWIS Marek Sadowski Grzegorz Ignatowicz spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku (15-092), przy ul. Sienkiewicza 6 lok 1, Regon 385569954, NIP 5423397125,

  2. Odpowiedzialnymi za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych u Administratora są wspólnicy spółki MG SERWIS Marek Sadowski Grzegorz Ignatowicz. oraz podmioty współpracujące z Administratorem w celu wykonania zleconej nam usługi.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, w tym usług noclegowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi MG SERWIS Marek Sadowski Grzegorz Ignatowicz spółka cywilna podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

  4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usług, w tym usług noclegowych, oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu wykonania przez nas usługi prawnej.

  5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa, po zakończeniu usługi dane osobowe zostaną zarchiwizowane.

  6. Mają Państwo prawo Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),

  7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

  8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Copyright © 2020
projekt i oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się